Samo Za Nas, Koje Previše Volimo

Mi smo oni čije ruke imaju najsnažnije mišiće jer se uvek na kraju držimo prečvrsto.
Mi smo oni koji ostaju nakon što su svi otišli.
Mi smo oni koji se bore kad je rat gotov.
Mi smo oni koji dopuštaju ljubavi da se vrati čak i nakon što nas je napustila.

Mi smo oni koji daju delove sebe kako bi zamenili one koje je ljubav izgubila.
Mi smo oni koji se izgube u drugima.
Mi smo oni kojima ne ostane ništa jer damo sve ljudima koje volimo.

Boli, zar ne?
Iako si dala nekome sve što imaš, njemu to i dalje nije dovoljno.
To je verovatno kletva nas koji previše volimo; teško je naći nekoga ko će nas voleti jednako jako.

(zdravaisretna)

Komentariši